Bagartorp - Förnyelse

2015-01-22

Vi har nu börjat planerna för förnyelse av Bagartorp.

Husen i Bagartorp är byggda under åren 1959-1963. Det innebär att det finns renoveringsbehov på delar av byggnaderna, bland annat vatten- och avloppsledningar, el-system och ventilation. Vi kommer att börja förnyelsen i låghusen på Bagartorpsringen, och förhoppningen är att vi kan starta projektet under 2018.

I Bagartorp tillåter husens tekniska förutsättningar oss att samråda med hyresgästerna om mindre omfattande renoveringar och gör att vi även kan ge viss valmöjlighet till hyresgästerna.

Vi kommer även att iordningsställa en visningslägenhet som visar hur lägenheterna kommer att se ut efter renoveringen och vilka valmöjligheter som finns för hyresgästen.

Mer information hittar du i våra nyhetsbrev till höger.

Frågor och svar om förnyelsen i Bagartorps låghus

 

 

Nyheter

November 2017
Avisering till hyresgäster på Bagartorpsringen 70

Avisering till hyresgäster på Bagartorpsringen 62

Oktober 2017
Avisering till hyresgäster på Bagartorpsringen 58

Avisering till hyresgäster på Gunnarbovägen 2A-2B

Avisering till hyresgäster på Bagartorpsringen 80

Information till höghusen och Gunnarbovägen

Inbjudan och folder till låghusen i Bagartorp

September 2017
Statusbrev till låghusen i Bagartorp 

Oktober 2016
Resultat från förstudien i Bagartorps låghus 

September 2016
Information ang enkät
 
Augusti 2016
Kallelse till möte 30 aug Park InnInformationsutskick förnyelse Bagartorp

Juni 2016
Informationsutskick förnyelse Bagartorp

November 2015
Nyhetsbrev november 2015

Januari 2015
Nyhetsbrev höghusen på Bagartorpsringen och Gunnarbovägen 2