Inkomstkrav

2012-03-14

För att få hyra en lägenhet av oss är det viktigt att vi ser att du klarar av hyran på lägenheten du sökt. Vi beräknar din ekonomi genom att begära in skriftliga inkomstuppgifter av dig som står först på tur till lägenheten.

Vilken inkomst behöver du?

Ditt hushåll ska ha en stadigvarande inkomst som står i förhållande till hyran på lägenheten. Det är viktigt att din inkomst räcker både till hyran och familjens försörjning.

Till hushållet räknar vi dig och din make, maka eller sambo. Om du bor med någon annan, till exempel barn, syskon eller vän, kan du inte räkna med deras inkomst som en del av hushållet.

Du ska styrka hushållets inkomst under minst sex månader framåt räknat från inflyttningsdagen. För korttidskontrakt behöver du kunna styrka hushållets inkomst under tre månader räknat från inflyttningsdagen.

Hushållets bruttoinkomst ska vara minst tre årshyror, se exempel:

Lägenheten du vill hyra kostar 5 000 kr/månad. 5 000 kr x 12 månader = 60 000 kr. En årshyra kostar 60 000 kr. 60 000 kr x 3 år = 180 000 kr. Tre årshyror kostar 180 000 kr. Ditt hushåll behöver ha en stadigvarande inkomst om minst 180 000 kr/år före skatt (bruttoinkomst).

Om du redan är hyresgäst hos oss och söker ny lägenhet via vår internkö behöver du styrka din inkomst enligt ovan, om du höjer din hyra med 1 000 kr eller mer per månad. Du ska också ha betalat dina tidigare hyror i tid.

Hur styrker du din inkomst?

De vanligaste typerna av inkomst som vi godkänner är:

 • Inkomst från arbete
 • Föräldrapenning
 • Inkomst från eget aktiebolag
 • Inkomst från enskild firma 
 • A-kassa 
 • Studiebidrag och studielån från CSN
 • Bostadsbidrag 
 • Bostadstillägg 
 • Barnbidrag 
 • Underhållsstöd 
 • Sjukersättning eller aktivitetsersättning
 • Ålderspension

Försörjningsstöd och bankmedel räknas inte som inkomst.

Vi accepterar inte borgen eller liknande.

Inkomst från arbete

Inkomst från arbete styrker du genom att lämna in ett arbetsgivarintyg i original som är utfärdat för detta tillfälle. Det ska tydligt framgå arbetsgivarens namn, organisationsnummer, anställningsform, anställningsdatum, inkomst, arbetsställe och anställningens omfattning (exempelvis heltid).

Vid provanställning, timanställning, visstidsanställning eller liknande anställning ska arbetsgivaren även lämna en uppskattning om den framtida anställningen i arbetsgivarintyget.

Vid timanställning eller annan liknande anställning behöver du även lämna lönespecifikationer för en tid om sex månader bakåt i tiden.

Vid provanställning och visstidsanställning behöver du även lämna intyg från a-kassa. Mer information hittar du under rubriken A-kassa.

Föräldrapenning

Föräldrapenning styrker du genom att lämna in ett arbetsgivarintyg (inkomst från arbete, se ovan) och utbetalning från Försäkringskassan med uppgift om antalet kvarstående SGI-dagar.

Inkomst från eget aktiebolag

Inkomst från eget aktiebolag styrker du genom att lämna in kopia av registreringsbevis tillsammans med intyg från revisor på beräknad inkomst för en tid om sex månader framåt räknat från inflyttningsdagen. Intyget ska vara i original och vara utfärdat för detta tillfälle. Företaget ska ha varit verksamt i minst ett år. Om revisorskravet för aktiebolag inte uppfylls ska motsvarande intyg utfärdas av redovisningsbyrå.

Inkomst från enskild firma

Inkomst från enskild firma styrker du genom att lämna in kopia av registreringsbevis, bokslut och handling på taxerad inkomst från föregående år. Företaget ska ha varit verksamt i minst ett år.

A-kassa

A-kassa styrker du genom att lämna in intyg från a-kassan som styrker medlemskap. Intyget, som ska vara i original och utfärdat för detta tillfälle, ska ha uppgift om inträdesdatum och kvarstående dagar. Minst 132 dagar (motsvarar sex månader) ska finnas kvar.

Studiebidrag och studielån från CSN

Studiebidrag och studielån styrker du genom att lämna in antagningsbesked från skolan tillsammans med kopia av CSN:s utbetalningsplan för kommande period.

Bostadsbidrag

Bostadsbidrag styrker du genom att lämna in kopior på beslut tillsammans med aktuellt utbetalningsbesked från Försäkringskassan.

Bostadstillägg

Bostadstillägg styrker du genom att lämna in kopior på beslut tillsammans med aktuellt utbetalningsbesked från Pensionsmyndigheten.

Barnbidrag

Barnbidrag styrker du genom att lämna in kopia på aktuellt utbetalningsbesked från Försäkringskassan.

Underhållsstöd

Underhållsstöd styrker du genom att lämna in kopior på beslut tillsammans med aktuellt utbetalningsbesked från Försäkringskassan.

Sjukersättning eller aktivitetsersättning

Sjukersättning eller aktivitetsersättning styrker du genom att lämna in kopia på beslut tillsammans med aktuellt utbetalningsbesked från Försäkringskassan.

Ålderspension

Ålderspension styrker du genom att lämna in kopia på aktuellt utbetalningsbesked från Pensionsmyndigheten.

Övriga pensionsutbetalningar

Övriga pensionsutbetalningar styrker du genom att lämna in kopia på beslut och aktuellt utbetalningsbesked.

Kreditupplysning

Vi beställer även en kreditupplysning för att kontrollera att du inte har några betalningsanmärkningar.

Referens från hyresvärd

Du ska också kunna visa goda referenser från nuvarande och tidigare boende. Du får inte ha några skulder till oss eller annan hyrevärd.

Din ekonomi är viktig

Det är viktigt att vi kan se att du klarar av hyran för lägenheten du söker. Om vi inte kan godkänna dig enligt våra kriterier ovan måste vi förmedla lägenheten till nästa person i turordningen.