Korttidskontrakt

2016-10-20

Alla lediga lägenheter i hus som står i tur för förnyelse eller för en större ombyggnation inom de närmaste åren kommer att hyras ut på ett så kallat korttidskontrakt med överenskommelse om avstående från besittningsskydd. Hyresnämnden ska godkänna överenskommelsen för korttidskontraktets giltighet. Korttidskontrakt förlängs med en (1) månad i taget med en uppsägningstid på en (1) kalendermånad. Inför den aktuella renoveringen sägs korttidsavtalet upp och hyresgästen måste flytta.

Lägenheter med korttidskontrakt förmedlas av Bostadsförmedlingen i Stockholm AB, i första hand till ungdomar (18-27 år) som bor och är folkbokförda i Solna. Finns det inga sökande Solnaungdomar förmedlas lägenheten till övriga sökande i Bostadsförmedlingens ordinarie kö.

Ungdomar är en grupp som har svårt att komma in på bostadsmarknaden, bland annat med hänvisning till de kötider som gäller för att komma i fråga för en lägenhet. Därför erbjuder vi Solnaungdomar företräde till våra korttidskontrakt.

Sökande som erhållit lägenhet via korttidskontrakt har rätt att behålla sin kötid i bostadskön. För mer information se Bostadsförmedlingens webbplats, www.bostad.stockholm.se.

Sökande som erhållit korttidskontrakt kan inte söka ny lägenhet via Signalistens interna bostadskö.