Om Signalisten

2016-06-16

Signalisten är Solna stads allmännyttiga bostadsstiftelse där verksamhetens årliga resultat alltid stannar kvar i företaget. Tillsammans med vårt helägda dotterbolag Solnabostäder äger vi ca 4000 lägenheter och nästan 200 verksamhetslokaler i fastigheter runt om i Solna.

Vår kärnverksamhet är att äga, förvalta och hyra ut bostäder med hyressättning efter allmännyttiga principer, vilket innebär en långsiktig självkostnad. I ökande omfattning bygger vi även bostäder och lokaler med utpräglad samhällsnytta, som till exempel gruppboenden för personer med särskilda behov, förskolor och särskolor.

Projekt 1000 kallar vi vår ambition att bygga 1000 nya hyreslägenheter till år 2025. Genom att bygga om befintliga lokaler och sekunda ytor har nästan 100 bostadslägenheter tillskapats och planarbetet för ytterligare 700 lägenheter pågår.

Vår affärsidé

Signalisten i Solna erbjuder prisvärda bostäder samt lokaler i trygga och hållbara miljöer!

Vi erbjuder ett attraktivt och tryggt boende i Solna och vi verkar för ökad tillgång på bostäder och en låg miljöbelastning. Vi levererar god service till låg självkostnad. Affärslokaler hyrs ut till marknadsmässiga villkor, utan att påverka boendemiljön negativt.

Vår vision

Här är du hemma!

Signalisten siktar mot att öka sina hyresgästers välbefinnande och vill förmedla att en trygg hemkänsla kommer i första rummet. Signalisten vill erbjuda något utöver själva boendet. I det egna bostadsområdet ska hyresgästerna känna av en atmosfär av trygghet och värme i kombination med förtroende för Signalisten - helt enkelt en hemkänsla.

Vår värdegrund

På Signalisten arbetar vi Långsiktigt, är Engagerade, Kunniga och Ansvarstagande.

Vår värdegrund vägleder, påverkar och avspeglar sig i medarbetarnas arbete varje dag. Det handlar om våra relationer med hyresgäster, kunder, leverantörer och samarbetsparters.