Palsternackan - Nyproduktion

2010-05-04

Signalisten planerar tillsammans med Solna stad att bygga ett nytt trygghetsboende med 77 hyresrätter i Huvudsta. Målet är att samtliga lägenheter ska hyras ut till folkbokförda solnabor.

Boendeformen kombinerar ett självständigt, tryggt boende med närhet till stöd och service. Kvarteret består av två byggnader, byggda helt i trä, om sju respektive åtta våningar och gemensamhetslokal i en av bottenvåningarna. Intill ligger Skoga äldrecentrum som drivs av Solna stad. 

Under hösten 2014 godkände kommunstyrelsen i Solna en principöverenskommelse om det nya trygghetsboendet. I april 2016 antogs Signalistens detaljplan för ett nytt trygghetsboende i Huvudsta av Solna stads kommunfullmäktige. Sommaren 2017 vann detaljplanen laga kraft och byggstart sker preliminärt i början av 2018.

I kvarteret Palsternackan använder Signalisten sig av Kombohus Plus, en modell för byggande av flerbostadshus framtagen av branschföreningen SABO. Läs mer om Kombohus här.

>>Här kan du läsa mer om hur du söker trygghetsboende

Mer information hittar du i våra nyheter till höger.

Preliminär tidplan:

  • Vecka 1 - Instängsling av arbetsområde
  • Vecka 2 - Etablering av markentreprenaden
  • Vecka 3 - Anläggande av 10 stycken p-platser vid Skoga
  • Vecka 3-4 - Röjning av skog
  • Vecka 5-9 - Sprängningsarbeten
  • Vecka 10-18 - Betongarbeten
  • Vecka 18 – Etablering av bodar
  • Augusti/September 2018 - Husleverans hus 1 och hus 2
  • September 2019 - Färdigbyggt inklusive finplanering

Preliminär lägenhetsfördelning:

 Storlek           Antal             Yta
 1 rok 14 st ca 43 m²
 2 rok 48 st ca 58-60 m²
 3 rok  15 st ca 67-69 m²
 
Adress: 
Junfrudansen 17 B och Jungfrudansen 17 C
 
Nyheter
September 2017

Pressmeddelande: Signalisten bygger nytt trygghetsboende i trä

April 2016

Pressmeddelande: Antagen detaljplan