Social hållbarhet

2017-10-05

En huvudpunkt i vårt uppdrag är att bidra till bostadsförsörjningen i kommunen. I detta ingår att tillgodose olika bostadsbehov i livets alla skeden. Det handlar både om att tillhandahålla ett varierat bostadsutbud av god kvalitet som kan attrahera olika hyresgäster och om att erbjuda boende till människor med särskilda behov eller som av olika skäl har en svag ställning på bostadsmarknaden så som:

  • Seniorlägenheter och trygghetsboende
  • Ungdomslägenheter
  • Boende för nyanlända
  • Specialbostäder

Du kan läsa mer om våra olika bostadstyper under fliken Uthyrning och menyvalet Bostadstyper.