Ungdomslägenhet

2016-06-08

Alla lediga enrumslägenheter (1 rum och kokskåp, 1 rum och kokvrå, 1 rum
och kök) förmedlas av Bostadsförmedlingen i Stockholm AB, i första hand till ungdomar (18-27 år) som bor och är folkbokförda i Solna löpande efter ålder enligt följande: 

- Ledig lägenhet nr 1, 18 år men inte 19 år fyllda vid tillfället för intresseanmälan

- Ledig lägenhet nr 2, 19 år men inte 20 år fyllda vid tillfället för intresseanmälan

- Ledig lägenhet nr 3, 20 år men inte 21 år fyllda vid tillfället för intresseanmälan

- osv. till 27 år men inte 28 år fyllda vid tillfället för intresseanmälan

Finns det inga sökande Solnaungdomar förmedlas lägenheten via Bostadsförmedlingens ordinarie kö.