Vision och värderingar

2017-02-01

Vår affärsidé

Signalisten i Solna erbjuder prisvärda bostäder samt lokaler i trygga och hållbara miljöer!

Signalisten erbjuder ett attraktivt och tryggt boende i Solna. Vi verkar för ökad tillgång på bostäder och en låg miljöbelastning. Vi levererar god service till låg självkostnad. Affärslokaler hyrs ut till marknadsmässiga villkor, utan att påverka boendemiljön negativt.

Vår vision

Här är du hemma!

Signalisten siktar mot att öka sina hyresgästers välbefinnande och vill förmedla att en trygg hemkänsla kommer i första rummet. Signalisten vill erbjuda något utöver själva boendet. I det egna bostadsområdet ska hyresgästerna känna av en atmosfär av trygghet och värme i kombination med förtroende för Signalisten - helt enkelt en hemkänsla.

Vår värdegrund

På Signalisten arbetar vi Långsiktigt, är Engagerade, Kunniga och Ansvarstagande.

Vår värdegrund vägleder, påverkar och avspeglar sig medarbetarnas arbete varje dag. Det handlar om våra relationer med hyresgäster, kunder, leverantörer och samarbetsparters.