Områdesnyheter

Här kan du läsa lokala nyheter från ditt område.

De kan exempelvis handla om renoveringar, vattenavstängningar, akuta fel eller planerade aktiviteter i ditt område.

Välj aktuellt område i listan.

2020-01-17 Sortering av matavfall - Regnstigen

2020-01-16 Lokalanpassningar på Västra Vägen 5-7

2020-01-16 Godkännandehandlingar på väg

2020-01-10 Vattenavstängning, Östervägen 22A

2020-01-10 Lokalanpassning på Erik Sandbergs gata 42

2020-01-09 Till dig som bor i Bagartorp höghus - Vi vill veta vad du tycker

2020-01-08 Rensning av rum för rollatorer, Parkvägen 13

2020-01-08 Hissbyte på Hagalundsgatan 3, Stora hissen

2020-01-02 Hissbyte på Tunvägen 1

2019-12-27 Norrenergi utför markundersökning