Nyheter

2020-04-01 Akuta felanmälningar i lägenhet

På grund av det aktuella läget tar vi bara emot akuta felanmälningar i lägenheter. Anledningen är framför allt att vi vill skydda våra hyresgäster i riskgrupper.

2020-03-31 Färdigrenoverat i Ritorp

Renoveringen av Signalistens hus i Ritorp blev klar i mars efter många års arbete. Idag är alla husen äntligen fyllda av hyresgäster igen.

2020-03-26 Gällande oro för hyresinbetalningar

Hyresgäster som är oroliga för att få problem med att betala sin hyra som en konsekvens av coronaviruset är välkomna att kontakta oss.

2020-03-13 Med anledning av coronaviruset

Signalisten inför nu ett antal ändrade rutiner med anledning av coronaviruset. Tills vidare tar vi bara emot akuta felanmälningar.

2020-03-11 Års- och hållbarhets-redovisning 2019 klar

Nyproduktion och trygghetsinsatser är några av årets händelser. Årets ekonomiska resultat landade på 49 miljoner kronor.

2020-03-10 Solnaungdomar får skapa eget sommarjobb

Nu erbjuder vi solnaungdomar i åldrarna 16-20 år möjlighet att skapa sitt eget sommarjobb hos oss.

2020-02-24 Stort brevutskick när vi tar över Solna stads förhyrda parkeringar

Fler än 2400 nya avtal skickas ut till de som berörs av vårt övertagande. Svarstiden är kort och har du inte hunnit skicka tillbaka ditt svar än ber vi dig att göra det så snart som möjligt, även om svarstiden gått ut.

2020-01-29 Angående bruksvärdering av vårt bestånd

Under våren 2019 genomfördes besiktningar av ett antal lägenheter i bostadsbeståndet för att undersöka hur hyran för lägenheter i olika områden förhåller sig till varandra.

2020-01-28 Vi trygghetsbesiktigar våra områden

Tillsammans med Svensk Trygghetscertifiering startar vi nu trygghetsbesiktningar i samtliga bostadsområden.

2020-01-20 Chef utsedd för nya avdelningen lokaler och parkering

Thobias Leidenfors blir chef för nya avdelningen Marknad lokaler och parkering