Anställningsförmåner

2017-02-01

Vi vill erbjuda förmåner som bidrar till balans i livet och gärna inom hälsa och friskvård.

Ett axplock av de förmåner som vi erbjuder våra medarbetare är: 

 • Friskvårdsbidrag om 3000 kr/år
 • Hälsoundersökning vartannat år
 • Friskvårdstimme varje vecka
 • Ticket Rikskort
 • Fri massage eller naprapati en gång i månaden
 • Tjänstepension och individuell pensionsrådgivning
 • Personalstöd – personlig rådgivning inom juridiska, ekonomiska och psykosociala frågor
 • Olycksfallsförsäkring
 • Livförsäkring
 • Sjukförsäkring
 • Klämdagar och halvdagar
 • After works och sociala aktiviteter