Års- och hållbarhetsrapport 2018

2019-04-09

Signalistens VD, Per Anders Hedkvist, summerar här vårt hållbarhetsarbete 2018. För den vetgirige finns hela Års- och hållbarhetsrapporten att ladda ner i länklistan.

Per Anders Hedkvist summerar 2018

Signalistens främsta uppdrag är att bidra till bostadsförsörjningen i Solna. Eftersom hela vår verksamhet baseras på långsiktighet och hållbarhet spänner dessa frågor över hela organisationen.

Under året som gått har vi fortsatt arbeta med att förse Solnaborna med bostäder, allt från ungdomslägenheter till seniorbostäder. Vi har rest byggnaderna som ska bli Solnas första trygghetsboenden, Palsternackan som är klar för inflytt under 2019. I samband med det har vi också gjort det enklare för seniorer att söka bostad hos oss. Förmedlingsreglerna justerades så att de äldsta Solnaborna ska prioriteras, och vi har dessutom tagit bort inkomstkravet för seniorer i alla våra seniorbostäder.

Bostäder för alla

Signalisten har under året tecknat ett nytt avtal för bostadsanvisning med Solna stad. Syftet är att förtydliga och förenkla samarbetet kring vårt bostadssociala ansvar. Och som en del i vårt samhällsengagemang har vi i samarbete med Solna stad anställt 12 ungdomar (16–22 år) som arbetat hos oss under skolloven.

Trygghet och trivsel

Att hyresgästerna ska känna sig trygga och trivas i sina lägenheter är en grundläggande hållbarhetsfråga för Signalisten. Vår hyresgästundersökning (2018) visade dock tydligt att våra hyresgäster vill se förbättringar inom framför allt värmekomfort men även renhållning och trygghet. Därför genomförde vi i höstas ett antal insatser för ökad värmekomfort som finns att läsa om här på webbplatsen. Inom trygghet har vi också gjort flera åtgärder, våra bovärdar vistas till exempel mer i och runt våra fastigheter och vi fortsätter även att ha ronderande boväktare under kvälls- och nattetid.

Minskad energiförbrukning

Andra strategiska förvaltningsfrågor i vårt långsiktiga hållbarhetsarbete är framför allt energiförbrukning, avfallshantering, materialval och miljökrav. Till följd av våra insatser med värmekomfort ökade energiförbrukningen något under året. Vi har dock gjort bedömningen att en acceptabel boendemiljö är en grundläggande hållbarhetsfråga, och att vi dessutom ska kunna räkna hem den temporära ökningen under kommande år med hjälp av ytterligare åtgärder för värme- och eleffektivisering.

Omfattande ombyggnad och renovering

En av Signalistens stora utmaningar de närmaste tio åren är upprustning av ungefär hälften av det befintliga beståndet, cirka 1700 lägenheter. Till det kommer en planerad nyproduktionen som utslaget över perioden innebär 100–200 lägenheter varje år. Det är en utmaning som kräver både en långsiktigt stabil ekonomi och organisatorisk utveckling. Under året har omfattande inventeringar gjorts som slutligen resulterat i en prioriteringsordning där Bagartorp och Bergshamra har störst renoveringsbehov. Vi startar därför de första samråden där under 2019.

Vi ska på sikt bygga om alla våra miljöstugor och utöka avfallssorteringen för att bidra till en hållbar miljö. Den första miljöstugan på Västra vägen färdigställs under våren 2019.

Miljöcertifiering

Som långsiktig fastighetsägare behöver vi ta hänsyn till både dagens och framtidens hyresgäster. När vi renoverar och bygger nytt tänker vi långsiktigt vad gäller standard, materialval och energikrav. Vårt mål är att våra nyproduktionsprojekt ska uppfylla kraven i miljöcertifieringen Miljöbyggnad Silver, vilket vi nu realiserar i Palsternackan. I vår ombyggnad av Ritorp prövar vi också möjligheterna att uppnå Miljöbyggnad Silver. Till stöd använder vi oss av Byggvarubedömningens system för att välja bland materialen utifrån miljökriterier, och vi ställer höga krav på sortering av bygg- och rivningsavfall i våra entreprenader.

Per Anders Hedkvist

Signalistens vd Per Anders Hedkvist


Länkar

Signalistens Förmedlingsstatistik

Signalistens Projektsida

Hållbarhetsnyheter

2019-04-08
GRI-index (pdf)

2019-04-09
Års- och hållbarhetsrapporten (pdf)


 
  • Copyright © 2018 Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna