Bagartorp centrum - Nyproduktion

2019-04-08

Signalistens planer på att bygga två nya höghus i Bagartorp centrum är en del av Solna stads utveckling av Bagartorp till en levande och sammanhållen stadsdel, med fler bostäder, torg och stråk. I anslutning till Signalistens hus planerar Besqab att bygga lamellhus om 6 våningar med cirka 100 lägenheter.

Vi bygger nytt

De 130 nya lägenheterna ska byggas fördelade på två höghus i Bagartorp centrum, 17 våningar i ena huset och 8 våningar i det andra. Lägenheterna kommer att vara i storlekarna 1-4:or och på bottenplan planeras det för verksamhetslokaler. För att ge plats till den nya bebyggelsen ska tre byggnader rivas och anslutande parkering nyttjas. Gångtunnel ersätts med gångfartsområde över gatan.

Nuläge

Detaljplanen för Bagartorp centrum har gått vidare till granskning. Beslut om granskning fattades på byggnadsnämndens möte den 16 januari 2019. Nästa steg är beslut om antagande, preliminärt under 2019.

Bilder

Klicka på bilderna för att förstora dem

(Fotograf/Källa:ÅWL arkitekter)

Hållbart för miljön

Vi ställer höga krav på hållbarhet och val av material. När vi bygger nytt eftersträvar vi klassningen Miljöbyggnad Silver, vilket bland annat innebär låg energianvändning, god innemiljö med effektiv ventilation och bra materialval. 

Bagartorp centrum

Stadsdel: Bagartorp

Boendeform: Hyresrätt

Lägenheter: 130

Antal rum: 1-4

Byggstart: Prel 2020

Nyheter

Signalisten nya hus i Bagartorp centrum går ut på granskning


 
  • Copyright © 2018 Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna