Bagartorp - Förnyelse

2015-01-22

Husen i Bagartorp är byggda under åren 1959-1963. Det innebär att det finns renoveringsbehov på delar av byggnaderna, bland annat vatten- och avloppsledningar, el-system och ventilation.
 
Under 2017 planerade Signalisten för förnyelse i låghusen på Bagartorpsringen, med ambitionen att genomföra en varsam renovering av framför allt kök och badrum.
 
Efter godkännandeprocessen kunde vi konstatera att vårt förslag inte motsvarade hyresgästernas förväntningar. Då knappt en tredjedel sa ja till renovering beslutade Signalisten att inte gå vidare med den föreslagna renoveringen.
 

Fördjupad inventering

Vi fortsätter den pågående inventeringen av de fastigheter som är i behov av renovering över hela vårt bestånd. Som en del av detta genomför vi även att göra en fördjupad inventering i låghusen i Bagartorp under 2018. Med resultatet som grund kan vi bedöma i vilken ordning olika områden ska prioriteras.

 

Nyheter

April 2018
Avisering till hyresgäster i Bagartorps låghus

November 2017
Avisering till hyresgäster på Bagartorpsringen 70

Avisering till hyresgäster på Bagartorpsringen 62

Oktober 2017
Avisering till hyresgäster på Bagartorpsringen 58

Avisering till hyresgäster på Gunnarbovägen 2A-2B

Avisering till hyresgäster på Bagartorpsringen 80

Information till höghusen och Gunnarbovägen

Inbjudan och folder till låghusen i Bagartorp

September 2017
Statusbrev till låghusen i Bagartorp 

Oktober 2016
Resultat från förstudien i Bagartorps låghus 

September 2016
Information ang enkät
 
Augusti 2016
Kallelse till möte 30 aug Park InnInformationsutskick förnyelse Bagartorp

Juni 2016
Informationsutskick förnyelse Bagartorp

November 2015
Nyhetsbrev november 2015

Januari 2015
Nyhetsbrev höghusen på Bagartorpsringen och Gunnarbovägen 2