Bagartorp - Förnyelse

2018-07-02

Husen i Bagartorp är byggda under åren 1959-1963. Det innebär att det finns renoveringsbehov på delar av byggnaderna, bland annat vatten- och avloppsledningar, elsystem och ventilation.

Nuläge

Under 2017 planerade Signalisten för förnyelse i låghusen på Bagartorpsringen, med ambitionen att genomföra en varsam renovering av framför allt kök och badrum. Efter godkännandeprocessen kunde vi konstatera att vårt förslag inte motsvarade hyresgästernas förväntningar.
 
Då knappt en tredjedel sa ja till renovering beslutade Signalisten att inte gå vidare med den föreslagna renoveringen.

Fördjupad inventering

Vi fortsätter den pågående inventeringen av de fastigheter som är i behov av renovering över hela vårt bestånd. Som en del av detta genomför vi även en fördjupad inventering i låghusen i Bagartorp under 2018. Med resultatet som grund kan vi bedöma i vilken ordning olika områden ska prioriteras. 

Om Bagartorp

Den karakteristiska Bagartorpsringen omsluter områdets bostäder i en oval ring. Bostäderna består av såväl låghus som högshus, vilka har en fantastisk utsikt över Järvafältet och vidare in mot Stockholm.
 
I Bagartorp finns förskola, livsmedelsbutik, träningscenter, skomakare och kiosk. På området finns även den populära plaskdammen "Plaskis" där barn kan leka fritt under sommaren.

Läs mer om Bagartorp

 

 
Bagartorp

 

Adress: Bagartorpsringen 2-18, 22-36, 40-92 och Gunnarbovägen 2 A-B

Lägenheter: 628

Byggår: 1959 - 1963 

 

Nyheter
 
April 2018
Avisering till hyresgäster i Bagartorps låghus
 
Oktober 2017

Inbjudan och folder till låghusen i Bagartorp

September 2017
Statusbrev till låghusen i Bagartorp 

 

>> Nyhetsarkiv