Bagartorps centrum - Nyproduktion

2017-10-18

Signalisten planerar för att bygga ett nytt höghus på 24 våningar i Bagartorps centrum, i anslutning till Bagartorpsringen, enligt en principöverenskommelse med Solna stad.
 
Målsättningen är att bygga cirka 150-170 hyresbostäder, som till största del består av lägenheter i storlekarna 1-4 rum och kök samt lokaler. Höghuset kommer att flankeras av flera lägre bostadshus som Besqab planerar att bygga.

Med det planerade höghuset är Signalisten med och utvecklar Solna. Genom att stadsdelarna Järvastaden och nya Ulriksdal sammanlänkas bidrar projektet till en bättre och mer sammanhållen stad med Bagartorps centrum som nav till pendeltåget.  
 
 

Mer information hittar du i våra nyheter till höger. 

 
Nyheter

Oktober 2017
Signalistens planer för Bagartorps c och kv Torsken 2 ut på samråd efter beslut i byggnadsnämnden 

Oktober 2016
Pressmeddelande: Signalisten vill bygga högt