Bergshamra - Förnyelse

2019-02-26

Fasadbild från hyreshus i Bergshamra

Under 2018 gjorde Signalisten en inventering av fastighetsbeståndet från 60- och 70-talet (cirka 1 700 lägenheter) för att få en överblick över husens skick och ta fram en prioriteringsordning för renovering.

Resultatet visade att Gunnarbo (Bagartorp) och Bergshamra, som båda är byggda i början av 60-talet, är de områden som bedömdes ha mest akuta behov.

Efter sommaren 2019 startar vi hyresgästdialog i Bergshamra. Vi återkommer med mer information om vad projektet innehåller och detaljer om dialogaktiviteterna.

Här finns mer information om vår ombyggnadsstrategi. 

Bergshamra

Adress: 
Björnstigen 6-40,
Rådjursstigen 1-7, 11-17

Lägenheter: 264

Byggår: 1960-61

Nyheter

 

 


 
  • Copyright © 2018 Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna