Torsken 2 - Nyproduktion

2017-10-10

Den 29 augusti 2018 beslutade Solna stad att detaljplanen för det nya trygghetsboendet i Bergshamra ska gå vidare till granskning innan det är dags för beslut.

Signalisten fick uppdraget av staden att bygga trygghetsboendet i juni 2016 och ska enligt planerna placeras väster om Bergshamra centrum.

Målsättningen är att bygga cirka 60 lägenheter om 1-3 rum i två separata byggnader. En gemensam bottenvåning kopplar samman de två byggnaderna och är tänkt att innehålla gemensamhetslokaler som till exempel bibliotek eller tvättstuga. Boendeformen kombinerar ett självständigt, tryggt boende med närhet till stöd och service. 

 
Bilder
Klicka på bilderna för att förstora demVy från nordväst (Fotograf/Källa: ÅWL arkitekter)


Vy från söder (Fotograf/Källa: ÅWL arkitekter)


Vy från gården (Fotograf/Källa: ÅWL arkitekter)
Nyheter

 

Augusti 2018

Viktiga steg framåt för projektet

Oktober 2017
 
Byggnadsnämnden beslutar om samråd
 
April 2016
 
Signalisten planerar för ett nytt trygghetboende i Bergshamra