Torsken 2 - Nyproduktion

2017-10-10

I juni 2016 fick Signalisten ett uppdrag av Solna stad att att bygga ett nytt trygghetsboende i Bergshamra. Det tilltänkta läget för trygghetsboendet är gården väster om Bergshamra centrum.

Målsättningen är att bygga cirka 60 lägenheter om 1-3 rum. En gemensam takterrass föreslås i soligt läge som komplement till uteplatserna i markplanet. Boendeformen kombinerar ett självständigt, tryggt boende med närhet till stöd och service.
 
 

Mer information hittar du i våra nyheter till höger.

 
Nyheter
Oktober 2017
Signalistens planer för Bagartorps c och kv Torsken 2 ut på samråd efter beslut i byggnadsnämnden
 
April 2016
Signalisten planerar för ett nytt trygghetboende i Bergshamra