Besiktning av vårt bostadsbestånd

2019-02-26

Med start i mars 2019 kommer vi påbörja besiktningar av ett antal typlägenheter (lägenheter med likadan planlösning) i vårt bostadsbestånd.

Hyresgäster som berörs av besiktningen kontaktas av oss för att boka tid.

Syftet med besiktningarna är undersöka hyresstrukturen inom vårt bostadsbestånd, hur hyran för likvärdiga lägenheter i olika områden förhåller sig till varandra.

Resultatet av besiktningarna kommer senare att analyseras och diskuteras i förhandling med Hyresgästföreningen.

De personer som utför besiktningarna är:
- Personal från Signalisten
- Hyresförhandlare från Fastighetsägarna
- Hyresförhandlare från Hyresgästföreningen
- Lilla förhandlingsdelegationen från Hyresgästföreningen i Solna


 
  • Copyright © 2018 Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna