Betala hyran

2018-05-22

Hela hyran ska betalas i förskott senast sista vardagen före varje kalendermånads början. Det innebär exempelvis att hyran för oktober ska betalas senast den 30 september, hyran för november ska betalas senast den 31 oktober och så vidare. Enligt hyreslagen ska hyran betalas i förskott. Det betyder att du som hyresgäst är skyldig att betala hyran i tid, även om du inte har fått någon hyresavi.

Hyresavier skickas ut en gång i kvartalet enligt följande:

  • Hyresavier för kvartal 1 (januari, februari och mars) skickas ut i början av december
  • hyresavier för kvartal 2 (april, maj och juni) skickas ut i mitten av mars
  • hyresavier för kvartal 3 (juli, augusti och september) skickas ut i början av juni
  • hyresavier för kvartal 4 (oktober, november och december) skickas ut i mitten av september

Väljer du att betala hyran via e-faktura eller autogiro gör du miljön en stor tjänst. Väljer du e-faktura skickar vi inte ut pappersavier och väljer du autogiro skickar vi en pappersavi endast om avibeloppet skiljer sig från föregående månads belopp.

Betala hyran med e-faktura

E-faktura innebär att du får din hyresavi via din internetbank. När du ska betala hyran är all betalningsinformation redan ifylld. Det enda du behöver göra är att logga in på din internetbank och godkänna betalningen. Du anmäler dig för e-faktura via din internetbank. Har du anmält dig för e-faktura kommer du att få dina hyresavier via din internetbank i samband med nästa hyresavisering. För att du ska få hyresavierna för nästa kvartal som e-faktura behöver vi din anmälan senast en månad innan kvartalsskifte.

Betala hyran med autogiro

För att betala din hyra via autogiro gör du en anmälan via din internetbank. Du kan också skicka in ett autogiromedgivande till oss per post. 

Ladda ner blanketten för autogiro

När vi och banken har registrerat din anmälan skickar vi ut ett brev som informerar om när din första dragning via autogirot kommer att ske. Lämnar du in autogiromedgivandet korrekt ifyllt före den 15:e i månaden, startar autogirofunktionen vanligtvis redan vid nästa månadsskifte. Det innebär exempelvis att om vi har fått blanketten före den 15 maj startar autogirofunktionen i samband med hyresbetalningen den 31 maj.

Hela hyresbeloppet måste finnas på bankkontot dagen före förfallodagen för att hyran ska kunna betalas via autogiro. Om inte hela beloppet finns på kontot sker ingen dragning och hyran måste betalas på vanligt sätt. Betalningsuppgifter finner du på Mina sidor.

Observera att du inte kan skicka din autogiroansökan via e-post. Den måste skrivas under av dig innan du skickar den till oss.

Bankgironummer

Du betalar din hyra till våra bankgironummer och uppger det OCR-nummer som du finner på din hyresavi. Du kan även se ditt OCR-nummer genom att logga in på Mina sidor.

SIGNALISTEN bankgironummer: 317-2202
SOLNABOSTÄDER bankgironummer: 5746-8001

Betala hyran i rätt tid

Om du inte betalar hyran i rätt tid skickar vi ett inkassokrav. Inkassokravet innebär en inkassokostnad om 180 kronor, vilken debiteras i samband med nästkommande hyresavisering.

Vid upprepade förseningar med hyresinbetalningar skickar vi ett varningsbrev, en så kallad rättelseanmaning, där vi informerar om att uppsägning kommer att ske vid fortsatta upprepade sena hyresinbetalningar.

Hyresrådgivning

Vi har ett samarbetsavtal med Solna Stad, Socialförvaltningen, gällande hyresrådgivning.

Enligt lag är vi som hyresvärd skyldiga att meddela socialnämnden i kommunen om en hyresgäst riskerar att bli avhyst (vräkt) från sin lägenhet på grund av hyresskuld, störningar och/eller sanitär olägenhet.

En hyresgäst som riskerar att bli uppsagd från sin bostad kan kontakta Hyresrådgivningen för att få hjälp med förslag till lösningar. För mer information är du välkommen att kontakta hyresrådgivaren.

Besöksadress: Englundavägen 13, 2 tr (Solna Business Park)
Telefonnummer: 08-746 10 00

Läs mer på Solna stads webbplats 

 


 
  • Copyright © 2018 Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna