Bollen - Nyproduktion

2010-05-27

I Råsunda kommer Signalisten att bygga cirka 210 nya hyresrätter i ett centralt läge med närhet till kommunikationer och service. Beslutet fattades av kommunfullmäktige den 29 maj 2017. I juni 2017 överklagades beslutet till Mark- och miljödomstolen. Vi avvaktar beslut.
 
Kvarteret Bollen 2 är idag bebyggt med ett bostadshus i fem våningar mot Råsunda torg (seniorlägenheter 65+) och en byggnad i en-två våningar mot Stråkvägen och Vintervägen. Signalistens detaljplan innebär att de lägre byggnaderna rivs och ersätts med ny bebyggelse i 5-6 våningar, cirka 210 lägenheter varav tio LSS-bostäder. Resterande ska fördelas så att hälften förmedlas via Bostadsförmedlingen i Stockholm och hälften ska förmedlas via Signalistens internkö. Interkön är en kö för de som varit Signalistens hyresgäster i minst två år eller mer.

Femvåningshuset i kvarteret bevaras och förskolan får ny gård och entré mot Parkvägen och Råsunda torg vilket innebär att de två förskolorna i kvarteret får varsin gård. Under kvarteret föreslås parkering i garage.

Planerade verksamheter i byggnadernas bottenplan bidrar till att göra Stråkvägen till en mer levande och stadslik gata. Gestaltningen av kvarteret Bollen med delvis slutna kvarter är i hög grad inspirerad av miljöerna i närområdet och stämmer väl med centrala Råsundas karaktär av klassisk stenstad.

Byggstart kommer att ske tidigast under 2018.
 
Mer information hittar du i våra nyheter till höger.
 
Nyheter
September 2017

Status för detaljplanen

Maj 2017

Detaljplanen godkänd

September 2016
Pressmeddelande: Ja till förtätning

Oktober 2015
Information om planer för kvarteret Bollen 2