Bollen - Nyproduktion

2019-04-11

Signalisten planerar att utveckla kvarteret Bollen i Råsunda med ny bebyggelse i form av 210 nya hyreslägenheter varav tio LSS-bostäder, nya lokaler och kontor. Getsltningen med delvis slutna kvarter är inspirerad av miljöerna i närområdet och stämmer väl med centrala Råsundas karaktär av klassisk stenstad. Kvarteret Bollen blir en del av en levande och stadslik gata mitt i Solna. 

Nya hem mitt i Råsundas hjärta

I dagsläget är kvarteret bebyggt med ett bostadshus i fem våningar mot Råsunda torg och en byggnad i två våningar mot Stråkvägen och Vintervägen. Signalistens detaljplan innebär att de lägre byggnaderna rivs och ersätts med ny bebyggelse i 5-6 våningar. Det nuvarande femvåningshuset bevaras och förskolan får ny gård och entré mot Parkvägen och Råsunda torg vilket innebär att de två förskolorna i kvarteret får varsin gård. Under kvarteret föreslås parkering i garage. I byggnadernas bottenplan byggs verksamhetslokaler.

Nuläge

Beslutet att bygga fattades av kommunfullmäktige den 29 maj 2017. I juni 2017 överklagades beslutet till Mark- och miljödomstolen. Den 20 augusti 2018 kom beslutet från Mark- och miljödomstolen att avslå överklagandena. Ett beslut som nu är överklagat till Mark- och miljööverdomstolen.

Hållbart för miljön

Vi ställer höga krav på hållbarhet och val av material. När vi bygger nytt eftersträvar vi klassningen Miljöbyggnad Silver, vilket bland annat innebär låg energianvändning, god innemiljö med effektiv ventilation och bra materialval.

 

Bollen 2

Stadsdel: Råsunda

Boendeform: Hyresrätt

Lägenheter: 210

Karta: Kvarteret Bollen


 
  • Copyright © 2018 Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna