Bostadsförsörjning

2019-04-09

Som Solnas allmännyttiga bostadsstiftelse är bostadsförsörjning vårt huvuduppdrag. Genom uppdraget bidrar vi också till samhällsnytta och social trygghet.

Våra bostäder förmedlas via Bostadsförmedlingen i Stockholm. Vi prioriterar särskilt unga och äldre Solnabor. Under 2018 förmedlade vi totalt 332 lägenheter. Du kan läsa mer om vår förmedlingsstatistik på avsedd sida, länk finns i länklistan.

Under 2018 justerades våra förmedlingsregler för seniorer så att alla Solnabor som är 60 år eller äldre nu kan söka både trygghetsboende och seniorlägenheter. Förmedlingen sker efter ålder så att de äldsta Solnaborna (+85) prioriteras.

Vi har ett bostadssocialt uppdrag

Tillsammans med Solna stad arbetar vi för att lösa bostadsbehoven för personer som står långt ifrån bostadsmarknaden. Vi har ett avtal med kommunen som gäller bostadsanvisning och vi förmedlar tillfälliga kontrakt på två år för nyanlända på uppdrag av Solna stad.

Att arbeta för att förhindra olovlig andrahandsuthyrning är viktigt för oss. Här gör vi flera insatser, till exempel kontraktssanering, kontroll mot folkbokföringen och uppföljning av andrahandsuthyrning.

Som del i vårt samhällsengagemang anställer vi feriearbetande ungdomar och tar emot prao-elever. Under 2018 anställde vi två långtidsarbetslösa på visstidsanställning i ett samarbete med Solna stad.

En hyresvärd för Solnas behov

Det ska vara lätt komma i kontakt med oss och få hjälp när det behövs. Service, tillgänglighet och bemötande är ledord i det arbetet och sträcker sig från små ingrepp till större projekt. Under 2018 har vi utvecklat vår webbsida visuellt för att underlätta för våra besökare att navigera på sidan. Vi har också sett över och tydliggjort informationen på webben för att öka tillgängligheten till vår verksamhet och våra tjänster, som nyheter om nyproduktion, ombyggnation och uthyrningsprocessen. Vi har också utvecklat vår närvaro i sociala medier och anpassat våra telefonrutiner för att våra hyresgäster ska få kontakt med oss på tider som bättre passar dem.

Vårt erbjudande anpassar sig också för att passa Solnas nuvarande behov. Under 2018 har till exempel bygget av trygghetsboendet Palsternackan i Huvudsta pågått för fullt. Det är Solnas första trygghetsboende vilket riktar sig särskilt till seniorer. Vi anpassar kommunikationen efter målgruppen, i det här exemplet med traditionella kommunikationssätt i pappersannonser och brevutskick. Det har lett till att antalet köande i vår seniorkö nästan fördubblats. I oktober 2019 flyttar de första hyresgästerna in i trygghetsboendet.

Vi arbetar löpande med boinflytande, varje år hålls minst ett borådsmöte och vid behov samrådsmöte med alla 15 boråd. Under 2018 har vi också haft bostyrelsekonferens där vi planerar insatser olika områden. Tillsammans med boråden har vi också gjort trygghetsvandringar för att tillsammans hitta var förbättrande åtgärder behövs.

Våra lokalhyresgäster är viktiga för oss. Både att ha en nära kontakt med dagens hyresgäster, men också för att locka till oss nya. Tillsammans med dem bidrar vi till att skapa attraktiva stadsmiljöer i Solna.

Nöjda kunder

Signalisten har som mål att vara bland de 25% bästa bostadsföretagen enligt hyresgästundersökningen Aktiv Bo. För att nå dit behöver vi bli ännu bättre inom områden som trygghet och inomhusmiljö. Mer om det kan du läsa på sidan om vår förvaltnings hållbarhetsarbete. Vi behöver också arbeta för att ständigt utveckla service, tillgänglighet och bemötande. En förutsättning för att lyckas är att vi arbetar nära våra hyresgäster och Solna stad.

Länkar

Signalistens Förmedlingsstatistik

Signalistens Projektsida

Hållbarhetsnyheter

2019-04-08
GRI-index (pdf)

2019-04-09
Års- och hållbarhetsrapporten (pdf)


 
  • Copyright © 2018 Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna