Bostadstyper

2017-10-05

Förutom våra ordninarie lägenheter (tillsvidarekontrakt) har vi även andra typer av kontrakt. Läs om våra olika bostadstyper i menyn till vänster.

  • Seniorboende
  • Ungdomslägenheter
  • Korttidskontrakt
  • Specialbostäder

Läs mer om vårt bostadssociala ansvar