Bredband2 utför underhållsarbete

2017-12-21

Bredband2 vill informera om att de behöver utföra ett planerat underhållsarbete under nedan angivna servicefönster.

Servicefönster: 4 januari 2018, klockan 00.01-06.00. 
 
Arbetet beräknas pågå i cirka 2 timmar och under denna tid kommer era tjänster inte vara tillgängliga. 
 
Berörda områden:
Johan Enbergs väg, Solna
Regnstigen, Solna
Parkvägen, Solna
Bagartorpsringen, Solna
Erik Sandbergs gata, Solna
Bergstigen, Solna
Råsundavägen, Solna
Filmgatan, Solna
Bokvägen, Solna
Björnstigen, Solna
Rådjursstigen, Solna
Skytteholmsvägen, Solna
Östervägen, Solna
Förvaltarvägen, Solna
Rättarvägen, Solna
Västra Vägen, Solna
Fridensborgsvägen, Solna
Tunvägen, Solna
Törnbacken, Solna

Efter servicefönstret kan ni behöva starta om er utrustning. Om er tjänst trots detta inte fungerar ska ni ringa till Bredband2 på telefon 0770-81 10 10 snarast möjligt.