Byggnadsnämnden godkänner detaljplan

2019-02-15

Arkitektritad bild med vy över Torsken 2 från nordväst

Igår godkände Solna stads byggnadsnämnd detaljplanen för vårt planerade trygghetsboende i Bergshamra, Torsken 2. Planen avser markytor som ligger väster om Bergshamra Torg och innehåller cirka 60 lägenheter i två separata byggnader. Läs mer om projektet här. Nästa steg är att detaljplanen tas upp för antagande i kommunfullmäktige.


 
  • Copyright © 2018 Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna