Förmedlingsregler

2018-06-07

Trygghetsboende

Lägenheterna förmedlas efter kötid enligt följande principer:

  • I första hand till personer 85+ som är registrerade i vår seniorkö
  • I andra hand till personer 70+ som är registrerade i vår seniorkö
  • I tredje hand till personer 65+ som är registrerade i vår seniorkö
  • I fjärde hand till personer 60+ som är registrerade i vår seniorkö
  • I femte hand till personer 65+ som är registrerade i Bostadsförmedlingens kö

Seniorlägenhet 65+

Lägenheterna förmedlas efter kötid enligt följande principer:

  • I första hand till personer 65+ som är registrerade i vår seniorkö
  • I andra hand till personer 65+ som är registrerade i Bostadsförmedlingens kö 

 
  • Copyright © 2018 Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna