Förmedlingsstatistik

2018-06-07

Under 2017 har Signalisten förmedlat totalt 235 lägenheter genom omflyttning och förmedling enligt följande.

  • 56 lägenheter via vår internkö (omflyttning, renovering, evakuering).
  • 103 lägenheter via Bostadsförmedlingen varav majoriteten, 88 stycken lägenheter, till ungdomar.
  • 20 lägenheter till seniorer.
  • 56 lägenheter åt Solna stad inom ramen för vårt bostadssociala ansvar (social, LSS och tillfälliga bostäder för nyanlända inom ordinarie bestånd).

Utöver ovanstående har vi även förmedlat tillfälliga bostäder för nyanlända i Stenbacka (Huvudsta) och Frösunda, totalt 110 hyreskontrakt. Dessa bostäder som ägs av Solna stad.

Våra kötider varierar från i genomsnitt 4 år för seniorlägenhet, cirka 7 år för ungdomslägenheter och cirka 14 år för lägenheter i befintligt bestånd.


 
  • Copyright © 2018 Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna