Gunnarbo - Förnyelse

2019-02-20

Fastigheten Gunnarbo 2 i Bagartorp är byggt 1963 och är i stort behov av renovering. Inga övergripande renoveringar har gjorts sedan byggåret och grundfunktioner som vatten, avlopp och elledningar är i mycket dåligt skick.

Under 2018 gjorde Signalisten en inventering av fastighetsbeståndet från 60- och 70-talet (cirka 1 700 lägenheter) för att få en överblick över husens skick och ta fram en prioriteringsordning för renovering. Inventeringen visade att Gunnarbo i Bagartorp är ett av de hus som bedömdes ha mest akuta behov. Under februari 2019 inleder vi dialogen med hyresgästerna i huset. 

Vad händer nu?

Mellan 11-16 februari anordnade Signalisten öppet hus för de boende i fastigheten. Då presenterades vårt förslag till renovering av huset, vi svarade på frågor och inhämtade synpunkter. 

Nu sammanställs och analyseras synpunkter från hyresgästerna. Olika intressen vägs mot varandra och bearbetas till ett justerat förslag som kommer att presenteras för hyresgästerna vecka 11. 

Presentationsmaterial öppet hus

Här kan du läsa presentationsmaterialet med Signalistens förslag för renovering i Gunnarbo. Materialet visas i samma ordning som upplägget under det öppna huset.

Station 1
Varför behövs en omfattande renovering?
Vilka åtgärder planeras för fastigheten?
>> Material station 1

Station 2
Hur kommer lägenheten att se ut efter renovering?
Vilka planer finns för entréplan och källare?
>> Material station 2

Station 3
Vad planeras för gård och övrig utemiljö?
Vad händer i kvarteren runt Gunnarbo?
>> Material station 3

Station 4
Ombyggnadsplan - vad händer nu?
Godkännande, evakuering och hyror.
>> Material station 4

Nästa steg

Vecka 11 bjuder vi in de boende i fastigheten till möten ännu en gång för att presentera ett slutförslag. 

Därefter inleds processen med hyresgästgodkännande som kommer att pågå under våren där hyresgästen erbjuds information via individuella möten så långt det är möjligt. När vi kan påbörja renoveringsarbetet beror på utfallet av godkännandet.

Här har vi samlat ett antal frågor och svar

Signalistens dialogprocess

Schema för ombyggnadsplan av fastigheterna i GunnarboTidplanen för dialog, godkännande och genomförande. (Klicka på bilden för större).

Tidplanen är beroende på om hyresgästerna godkänner förslaget eller om det skickas vidare till Hyresnämnden för prövning.

Gunnarbo

Stadsdel: Bagartorp

Adress: Gunnarbovägen 2 A, B

Lägenheter: 44

Byggår: 1963

Nyheter

 


 
  • Copyright © 2018 Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna