Gunnarbo - Förnyelse

2019-03-19

Fastigheten Gunnarbo 2 i Bagartorp är byggt 1963 och är i stort behov av renovering. Inga övergripande renoveringar har gjorts sedan byggåret och grundfunktioner som vatten, avlopp och elledningar är i mycket dåligt skick.

Under 2018 gjorde Signalisten en inventering av fastighetsbeståndet från 60- och 70-talet (cirka 1 700 lägenheter) för att få en överblick över husens skick och ta fram en prioriteringsordning för renovering. Inventeringen visade att Gunnarbo i Bagartorp är ett av de hus som bedömdes ha mest akuta behov. Under februari och mars 2019 hade vi två dialogveckor med hyresgästerna i huset. 

Nästa steg

Våra dialogtillfällen avslutades lördag den 16 mars och nu inleds processen med hyresgästgodkännande som kommer att pågå under våren där hyresgästen erbjuds information via individuella möten så långt det är möjligt. När vi kan påbörja renoveringsarbetet beror på utfallet av godkännandet.

Signalistens dialogprocess

Schema för ombyggnadsplan av fastigheterna i GunnarboTidplanen för dialog, godkännande och genomförande. (Klicka på bilden för större).

Tidplanen är beroende på om hyresgästerna godkänner förslaget eller om det skickas vidare till Hyresnämnden för prövning.

Gunnarbo

Stadsdel: Bagartorp

Adress: Gunnarbovägen 2 A, B

Lägenheter: 44

Byggår: 1963

Presenationsmaterial öppet hus februari 2019
Material station 1
Material station 2
Material station 3
Material station 4

Presenationsmaterial öppet hus mars 2019
Material från visningslägenheten

Broschyr 
Vi renoverar ditt hus

Frågor & svar
Här har vi samlat ett antal frågor och svar

 


 
  • Copyright © 2018 Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna