Hagalund - Garage/gårdsrenovering

2018-12-10

Tätskiktet för garaget i Hagalund behöver bytas ut och vi gör en allmän upprustning med målning och ny belysning. Gården ovanför garaget har rivits och vi bygger en ny innergård. Den blir mer öppen och tillgänglig för personer i alla åldrar med gröna ytor för lek och umgänge, grillplatser, planteringar, belysning och en konstgräsplan.
 
Nuläge

Arbetet påbörjades i augusti 2017 och beräknas vara klart under 2019.

Du kan följa arbetet via våra nyhetsbrev här på webben eller på anslagstavlan ”Nytt på gården” i passagen på Hagalundsgatan 11.

Hållbart för miljön
Vi ställer höga krav på hållbarhet och val av material. När vi bygger den nya gården i Hagalund väljer vi miljövänliga och hållbara material så att den ska leva länge och vara till glädje för våra hyresgäster i många år framöver.
 
Bilder

Illustrationer av Tengbom. Klicka på bilderna för att förstora dem.

Till vänster: Vy från norr. Nya gröna ytor för lek och umgänge, grillplatser, planteringar, belysning och ny konstgräsplan.

Till höger: Vy från Hagalundsgatan. Nya mötesplatser med planteringar och buskar. 

Till vänster: Vy från söder. Gummiberg i asfalt i olika höjder, pergola med inbyggd belysning och ny konstgräsplan.

Till höger: Vy från norr. Ny inhängnad konstgräsplan med belysning, nya trädplanteringar. 

 

Om projektet

 

Renovering: Av garage och gård

Adress: Mellan Hagalundsgatan 1-7 och 11-17

Renovering start: 2017

Renovering klart: 2019

Frågor & svar: Informationsblad med frågor och svar

 

Nyheter

 

April 2018
Nyhetsbrev april
 
Februari 2018
Nyhetsbrev februari
 
December 2017
Nyhetsbrev december
 
September 2017
Tidsplan för rivningsarbete
Tidsplan för garagets övre plan
 
Augusti 2017
Välkommen på informationskväll
 
Juli 2017
Nu startar arbetet
 
Juni 2017
Information om projektet 

 
  • Copyright © 2018 Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna