Hagalund - Garage/gårdsrenovering

2017-08-23

Upprustning av innergård i Hagalund är igång! Här bygger vi nya gröna ytor för lek och umgänge, grillplatser, planteringar, belysning och en ny konstgräsplan.

Samtidigt ska vi också renovera garaget under gården som behöver nytt tätskikt.

Den nya innergården har utformats tillsammans med våra hyresgäster och ska bli mer öppen och tillgänglig. Med miljövänliga och hållbara material ska den leva länge och vara till glädje för våra hyresgäster i alla åldrar. Upprustningen pågår till våren 2019.

Samtidigt ska garaget under gården renoveras. I samband med att tätskiktet byts ut görs en allmän upprustning med målning och ny belysning.

Här kan du ta del av information och nyheter om projektet. Du kan även följa arbetet på anslagstavlan  ”Nytt på gården” i passagen på Hagalundsgatan 11.

Inspirationsbilder på den nya gården

Informationsblad med frågor och svar

 
Nyheter
April 2018
Nyhetsbrev april
 
Februari 2018
Nyhetsbrev februari
 
December 2017
Nyhetsbrev december
September 2017
Tidsplan för rivningsarbete
Tidsplan gällande arbete i garaget övre plan
Augusti 2017
Välkommen på Informationskväll
Juli 2017
Nu startar arbetet
 Juni 2017
Information om projektet