Hållbar samhällsutveckling

2018-03-05

Solna är en av de kommuner som växer snabbast i hela landet. Signalisten tar ansvar för att vara med och utveckla staden. Som kommunal bostadsstiftelse tänker vi långsiktigt och arbetar för att kunna möta efterfrågan på bostäder idag och i framtiden. Vi gör långsiktiga val och proriterar hållbara val i alla våra processer.

Signalistens främsta uppgift är att bidra till bostadsförsörjningen inom Solna och bland annat:

  • verka för ett varierat utbud av bostäder avsedda för livets olika skeden
  • vara en god samhällsaktör samt ta sin del av det bostadssociala ansvaret och verka för mångfald och jämlikhet
  • ha hög ambition avseende miljö och verka för hållbar utveckling

 

 

 


 
  • Copyright © 2018 Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna