Vårt hållbarhetsarbete

2019-04-12

Hela Signalistens verksamhet vilar på långsiktighet och hållbarhet. Det kommer särskilt till uttryck när vi tar ansvar för kvalitet och standard i våra hus genom förvaltning och ansvarsfull renovering, när vi bygger nya hyresrätter för att möta behovet hos en växande stad och när vi, i vårt viktiga bostadssociala uppdrag, förmedlar bostäder till personer som står långt ifrån bostadsmarknaden.

Att Signalisten drivs i stiftelseform innebär att alla intäkter stannar kvar inom stiftelsen. Pengarna vi får in kommer hyresgästerna till godo i form av reparationer, underhåll och nya bostäder. Inga vinster plockas ur verksamheten. 

Vår vision är ett ”Hållbart boende i levande stadsmiljöer i Solna”. I eftersträvandet av visionen utgår vi från vår värdegrund LEKA som  borgar för ett bra utfört arbete i linje med verksamhetens målsättningar. Värdegrunden innebär att vi arbetar med ett Långsiktigt perspektiv, att vi är Engagerade, Kunniga och Ansvarstagande.

Signalistens hållbarhetsområden

De områden som är särskilt viktiga i vårt hållbarhetsarbete är:

  1. Bostadsförsörjning
  2. Förvaltning
  3. Ombyggnad och nyproduktion

Bostadsförsörjning i Solna är vårt huvuduppdrag. I vårt bostadssociala uppdrag bidrar vi bland annat till social hållbarhet genom att ge stadens äldre en möjlighet till ett bra boende och genom att hjälpa ungdomar att ta sig in på bostadsmarknaden.

Genom vår förvaltning ser vi till att våra hyresgäster är nöjda och trivs. Målet är att bidra till ett stabilit och tryggt boende. Även i den löpande förvaltningen ser vi till hållbarheten när vi eftersträvar en effektiv energiförbrukning, bra avfallshantering och väljer bra material till lägenheter och bostadsområden.

Ombyggnation av vårt bestånd hänger ihop med flera viktiga hållbarhetsfrågor. Som en energieffektivisering i vårt bestånd, en långsiktig och framtidssäkrad kvalitet i fastigheterna, och självklart en uppdatering till nya standarder och bostadskrav som vi måste följa. Dessa delar är viktiga parametrar i kundnöjdheten och ligger dessutom som grund till en långsiktig, stabil och ansvarsfull ekonomi. Genom nyproduktion bidrar vi till långsiktig bostadsförsörjning.

GRI 

Signalisten har börjat arbeta utifrån GRI under 2018 och efterträvar att uppfylla ramverket GRI Standards Core fullt ut under 2019. GRI är en standard för att redogöra hållbarhetsarbete och underlättar för utomstående att hitta, förstå och jämföra uppgifterna. 


Signalistens vd Per Anders Hedkvist

"Eftersom hela vår verksamhet baseras på långsiktighet och hållbarhet spänner dessa frågor över hela organisationen."

Läs vår VD:s summering av senaste Års- och hållbarhetsrapporten här.


Länkar

Signalistens Förmedlingsstatistik

Signalistens Projektsida

Hållbarhetsnyheter

2019-04-08
GRI-index (pdf)

2019-04-09
Års- och hållbarhetsrapporten (pdf)


 
  • Copyright © 2018 Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna