Hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll (HLU)

2018-12-04

Hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll innebär att hyresgästen erbjuds renovering av lägenheten med vissa fastställda tidsintervaller. Det hyresgäststyrda underhållet, både för nuvarande och nya hyresgäster, sker alltid under pågående hyresförhållande.

För den del av det erbjudna underhållet hyresgästen eventuellt inte vill ha, utgår årligen istället en hyresrabatt. Varje år betalar vi ut cirka 3 miljoner kronor i hyresrabatter. Den hyresrabatt du väljer i stället för underhåll utbetalas genom avdrag på hyran för januari efterföljande år.

Det finns också möjlighet att, mot en viss engångskostnad, tidigarelägga reparationer inom det hyresgäststyrda underhållet.

Signalisten erbjuder en stor bredd av valmöjligheter. Skulle du göra ett avvikande val gällande färg eller tapet, så går det bra. Mellanskillnaden i kostnad betalas i dessa fall direkt till entreprenören.

HLU inför förnyelseprojekt

l samband med förnyelse (tidigare benämnt ROT= renovering, ombyggnad, tillbyggnad) i våra områden kan du inte beställa hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll.

l våra områden Bagartorp och Bergshamra planerar vi att starta förnyelseprojekt. För våra hyresgäster innebär det att du inte kan välja underhåll eller tidigareläggning av underhåll i samband med det årliga HLU-erbjudandet innan förnyelseprojektet är färdigt. Det är inte heller möjligt att beställa säkerhetsdörr eller balkonginglasning. 

 

AKTUELL BESTÄLLNINGSPERIOD

3 december 2018 till
6 januari 2019

Beställ på Mina sidor

 

Intervaller

• Vart 12:e år, målning/tapetsering
(I kök ingår lackering av luckor)

• Vart 20:e år, parkettslipning

• Vart 20:e år, mattläggning

Bor du i en lägenhet med korttidskontrakt eller i ett område där förnyelseprojekt planeras går det inte att beställa underhåll.

 
  • Copyright © 2018 Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna