Korttidskontrakt

2018-03-01

Alla lediga lägenheter i hus som står i tur för förnyelse eller för en större ombyggnation inom de närmaste åren kommer att hyras ut på ett så kallat korttidskontrakt med överenskommelse om avstående från besittningsskydd. Hyresnämnden ska godkänna överenskommelsen för korttidskontraktets giltighet. Korttidskontrakt förlängs med en (1) månad i taget med en uppsägningstid på en (1) kalendermånad. Inför den aktuella renoveringen sägs korttidsavtalet upp och hyresgästen måste flytta.

 

 

 

 


 
  • Copyright © 2018 Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna