När du flyttar ut

2018-05-22

Säga upp din lägenhet

Uppsägningstiden är normalt tre (3) kalendermånader, om inget annat anges i ditt kontrakt. Uppsägningen ska alltid vara skriftlig och undertecknas av hyresgästen.

För korttidskontrakt är uppsägningstiden en (1) månad. 

Läs mer om korttidskontrakt

Vid dödsfall är uppsägningstiden en (1) kalendermånad om uppsägning sker inom en månad från dödsfallet. Sker uppsägning senare gäller tre (3) månaders uppsägningstid. Uppsägningen ska alltid vara skriftlig och undertecknas av samtliga dödsbodelägare. Till uppsägningen ska du bifoga ett dokument som bekräftar att uppsägningen undertecknats av dödsbodelägare.

Ladda ner blankett för uppsägning

Besiktning

I brevet där vi bekräftar uppsägningen får du informationen om när vi kommer att besiktiga din lägenhet. Normalt gör vi det inom två veckor efter att vi tagit emot din uppsägning. Du behöver inte städa lägenheten inför besiktningen, avflyttningsstädning sker först när du flyttar. 

Tänk på att återställa lägenheten inför besiktningen. Har du exempelvis tagit bort badkaret ska det åter ställas på plats. Detta gäller även innerdörrar och liknande som är borttaget.

Elabonnemang

Du är skyldig att inneha elabonnemang under hela hyrestiden. Säger du upp elabonnemanget innan hyrestidens utgång förs det över på Signalisten. Sker detta kommer vi att fakturera dig kostnaden för elförbrukning och fasta avgifter samt 500 kronor i administrationsavgift.

Flyttstäda din lägenhet

Lägenheten ska städas noggrant inför avflyttningen. Vi överlämnar en broschyr "Städtips till dig som flyttar" då vi besiktigar din lägenhet.

Visning av lägenheten

Vi erbjuder alltid nya hyresgäster visning av den lägenhet som sökts. Enligt hyreslagens §26 är du som hyresgäst skyldig att visa lägenheten. Vi kontaktar dig för bokning av visningstid innan vårt erbjudande om visning går ut till ny hyresgäst.

Återlämna nycklar

När du flyttar ska du återlämna samtliga lägenhetsnycklar och eventuella aptus-brickor. Detta gäller även dina nycklar till bilplats och förråd, om du har något sådant. Du lämnar nycklarna på ditt distriktskontor. 

 


 
  • Copyright © 2018 Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna