Ombyggnadsstrategi

2018-12-21

ritning

Våra hus som byggdes på 1960- och 70-talet har tekniska system som i stor utsträckning har passerat sin tekniska livslängd. Dessa hus som utgör ungefär hälften av vårt bestånd är i ett skick som kräver en genomgripande ombyggnad. Viktiga tekniska system som el, vatten och avlopp behöver bytas ut till helt nya.

För att husen ska hålla under lång tid och renoveringen vara långsiktigt hållbar renoverar vi utifrån ett 40-årsperspektiv.

Områden med störst behov

Under 2018 gjordes en inventering av de områden i vårt bestånd som har störst renoveringsbehov; Bagartorp, Bergshamra, Hagalund, Platån (Västra vägen) och även Kaptenen i Huvudsta. Omfattande utredningar har gjorts utifrån teknisk status men även förvaltningsperspektivet, nöjdkundundersökningar och marknadsanalys har beaktats. Syftet har varit att skapa oss en bild av var de mest akuta behoven finns och i vilken ordning områden ska prioriteras.

I december 2018 var utredningarna klara och landade i att de områden som står först på tur är Gunnarbo i Bagartorp och Bergshamra.

Dialog under 2019

Vi kommer därför att inleda samråd inför ombyggnad i dessa områden under 2019. Först är Gunnarbo i Bagartorp, där dialog planeras starta under februari, och Bergshamra under andra halvåret 2019.

Under 2020 genomförs samråd i Bagartorp -höghus. Därefter följer Bagartorp – låghus. Ombyggnadstakten kommer helt att avgöras av om Signalisten kommer att få hyresgästgodkännande i tillräcklig utsträckning för att ombyggnaderna kan genomföras utan prövning i hyresnämnden eller ej. När ombyggnaden i Bagartorps låghus börjar går vi vidare och med samråd i Hagalund, Västra vägen och Kaptenen.

Dialogprocess

Vi har också tagit fram en dialogprocess som vi hoppas ska möta våra hyresgästers behov av information och involvering i ombyggnadsprocessen. Ambitionen är att ge så bra information om husens skick, ombyggnadsbehov, kvaliteter efter ombyggnaden och alternativa lösningar till återflytt till ombyggd lägenhet så att alla hyresgäster ska känna att de har en möjlighet att påverka sin situation och göra ett bra val för sitt framtida boende.

Här kan du läsa hela ombyggnadsstrategin i pdf-format.


 
  • Copyright © 2018 Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna