Ordningsregler

2018-09-26

Att bo i ett bostadsområde med grannar tätt inpå innebär att ditt handlande påverkar andras vardag. Du har stora möjligheter att bidra till ett trivsammare boende och att hålla dina boendekostnader nere. När vi behöver åtgärda problem som till exempel rengöring eller bortforsling av saker i allmänna utrymmen så kostar det pengar. De kostnaderna belastar din hyra i en förlängning.

Var med och bidra till en bra boendemiljö för dig och dina grannar genom att följa Signalistens ordningsregler.

Begränsat antal boende per lägenhet

De begränsningar som gäller är beslutade med hänsyn till bostadens storlek, onormalt slitage i lägenheten och allmänna utrymmen samt ovanligt hög förbrukning av exempelvis vatten.

Följande begränsningar gäller för boende i den enskilda lägenheten:

1 rok - max 3 personer

2 rok - max 4 personer

3 rok - max 5 personer

4 rok - max 7 personer

5 rok - max 8 personer

Saker i allmänna utrymmen

Att förvara saker utanför sin lägenhet eller förråd bidrar både till en
säkerhetsrisk och att det ser skräpigt ut. Saker som står i allmänna utrymmen kan stå i vägen vid en utrymning - särskilt om det sker i mörker. De kan hindra brandmän som har bråttom att komma fram. Saker i allmänna utrymmen ökar även risken för att någon tänder eld på det i syfte att förstöra. Därför är det förbjudet att förvara saker utanför sin lägenhet och Signalisten kommer kontinuerligt att ta bort dessa.

Husdjur

Att ha husdjur i ett bostadsområde kan innebära problem, men behöver inte göra det. När du är ute och rastar ditt djur i våra bostadsområden är det viktigt att hålla det kopplat. Tänk på att vissa människor är rädda för lösa hundar eller katter och att många människor håller avstånd på grund av allergi. Se också till att du har plastpåsar med dig så att du kan plocka upp efter hunden eller katten när du rastar den.

Det råder kopplingstvång av hundar på allmän plats i hela Solna. Vill du rasta hunden utan koppel finns fyra stycken hundrastgårdar i kommunen. De är belägna vid:
• Törnbackens hundrastgård i Ritorp
• Södra parkens hundrastgård i Hagalund
• Vasalundsparkens hundrastgård i Råsunda
• Krönets hundrastgård i Råsunda
• Skytteholmsfältets hundrastgård i Skytteholm
• Huvudstafältets hundrastgård i Huvudsta
• Ekelunds hundrastgård i Huvudsta
• Svedens hundrastgård i Norra Bergshamra

Hög musik

Efter klockan 22 bör det vara relativt tyst från din lägenhet. Du kan naturligtvis ha en fest hemma men då är det viktigt att du informerar dina grannar innan.  Det finns då gränser för hur hög ljudvolymen får vara. Tänk på att nattsömnen är väldigt viktig för människans välbefinnande och att du genom ditt leverne påverkar din omgivnings möjligheter till nattsömn.

Röka på balkong eller uteplats

Den som röker på sin balkong eller på sin egen uteplats och kastar fimpen på backen bidrar till skräp som inte försvinner av sig självt. Glödande fimpar kan förorsaka brand på grannens balkong eller uteplats och som i värsta fall kan sprida sig till övriga i huset.

Tänk på att röklukt lätt sprider sig genom ventilation och in genom öppna fönster och dörrar. Med hänsyn till grannen kan det därför vara bra att undvika att röka på din balkong, din uteplats eller direkt utanför porten.

Rökförbud råder i alla gemensamma utrymmen.

Grilla på balkong eller uteplats

Det är inte tillåtet att grilla på balkongen på grund av brandfara. Vi ber dig även att visa hänsyn till din omgivning när det gäller elgrillar, oset sprider sig till dina grannar. Tänk också på att oset sprider sig om du grillar på din egna uteplats. Vi rekomenderar dig därför att flytta din grill till ett annat mer lämpligt ställe eller att använda de sittplatser och grillar som Signalisten har placerat ut.

Avfallshantering

Sophantering är ett av de största irritationsmomenten i boendet. Om du sorterar dina sopor enligt de instruktioner som gäller så hjälper du till att skapa en trevligare miljö för dina grannar. Om du inte vet vad som gäller är du välkommen att kontakta oss så visar vi gärna.

Läs mer om avfallshantering

din och dina grannars Säkerhet

Håll ditt trapphus fritt från torkmattor, stövlar, leksaker, cyklar m.m. så att räddningspersonal kommer fram om olyckan skulle vara framme.

Vi vill påminna om hyreslagens bestämmelser, där det framgår att en hyresgäst vid sin användning av lägenheten skall iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och skick inom fastigheten. Sker inte rättelse riskerar hyresgästen uppsägning av hyresavtalet.

Tänk på att du kan förlora rätten till ditt hyreskontrakt om du inte följer detta.


 
  • Copyright © 2018 Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna