Organisation

2010-04-26

Signalistens organisation är indelad i sju avdelningar:

  • Staben ansvarar för lokaluthyrning samt arbetar med strategisk hyressättning och hyresförhandling, en person
  • Personalavdelningen ansvarar för frågor om lön och personal, två personer
  • Ekonomiavdelningen har hand om ekonomi-, finans- och IT-frågor, fem personer
  • Kommunikationsavdelningen ansvarar för varumärke samt kommunikation och information internt och externt, tre personer
  • Förvaltningsavdelningen arbetar med förvaltning och underhåll av våra fastigheter, teknisk drift samt bedriver kundvårdande aktiviteter, 30 personer
  • Marknadsavdelningen ansvarar för kundtjänst och hyresadministrativa frågor, tio personer
  • Fastighetsutvecklingsavdelningen har hand om projekt vid ny- och ombyggnationer, lokalförvaltning samt miljöfrågor, fem personer

 

Signalistens stadgar

Organisationsschema