Överlåta lägenhet

2018-05-22

Hyresrätten till en bostadslägenhet får inte överlåtas till någon annan utan hyresvärdens tillstånd. En av förutsättningarna för överlåtelse är att den du önskar överlåta hyresrätten till är närstående till dig. Med närstående avses här exempelvis barn. Överlåtelse kan inte ske till inneboende. Det går inte heller att testamentera bort en hyresrätt.

Vidare krävs ett varaktigt sammanboende, vilket enligt praxis är cirka tre år.

Den som önskar överta hyresrätten måste också uppfylla de inkomstkrav som vi har.

Läs mer om inkomstkrav

Till din ansökan ska du bifoga intyg. Vilket intyg du ska bifoga framgår av ansökningsblanketten.

Ladda ner ansökningblanketten

Har du frågor om överlåtelse av lägenhet eller hur du gör en ansökan är du välkommen att kontakta våra hyresadministratörer för ytterligare information.

Kontakta hyresadministratörerna

 

 
  • Copyright © 2018 Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna