Parkeringsplats och förråd

2018-05-22

Om du vill hyra en parkeringsplats eller ett förråd ska du först registrera dig som sökande på Mina sidor. Registreringsdatumet blir ditt ködatum. Om fler söker samma objekt erbjuds den med längst kötid först.

Lediga parkeringsplatser och förråd publiceras på Mina sidor varje vecka mellan tisdag och söndag. Där skapar du också din intresseanmälan. Du kan endast anmäla intresse för två parkeringsplatser respektive förråd samtidigt. Uthyrningen är begränsad till två parkeringsplatser eller förråd per hyresgäst eller extern sökande (person som inte är hyresgäst hos Signalisten). Önskar du fler hanterar vi det manuellt och bara för områden med stora vakanser.

Vi har parkeringsplats för både bil och motorcykel. Bilplatserna är endast avsedda för fordon som är registrerat som personbil. Bilen ska vara godkänd i bilbesiktning samt skattad och försäkrad. Förråden ska användas som lager - de får med andra ord inte användas som verksamhetslokaler. 

När anmälningsperioden på Mina sidor är över erbjuds parkeringsplatsen eller förrådet enligt följande:

1. Hyresgäster i samma område som ledig parkeringsplats eller ledigt förråd erbjuds i första hand.

2. Hyresgäster i annat område och sökande som inte är hyresgäst hos oss erbjuds i andra hand.

Från publicering av ledig parkeringsplats eller ledigt förråd till färdigt avtal tar det cirka tre veckor.

Har du fått ett erbjudande om att hyra en parkeringsplats eller ett förråd och tackat ja till erbjudandet kommer vi att skicka avtal till dig om du står först i kön. Vi ber dig underteckna och skicka tillbaka båda avtalsexemplaren till oss inom en vecka, i annat fall går erbjudandet vidare till nästa sökande. Erbjuds du en parkeringsplats eller ett förråd och lämnar svar via Mina sidor kan du inte ändra ditt svar även om svarsdatum ligger längre fram i tiden. Har du tackat ja skickar vi kontrakt omgående, tackar du nej går erbjudandet vidare till nästa sökande.

Hyresgäster som har en hyresskuld och/eller sena hyresinbetalningar erbjuds inte att teckna kontrakt. Externa sökande som har betalningsanmärkningar erbjuds inte heller att teckna kontrakt.

Avtalstid och uppsägning - parkeringsplats

Första avtalsperioden tecknas för en tid om tre månader. En löpande uppsägningstid om tre kalendermånader gäller för den som hyr. 

Om du redan hyr en parkeringsplats men vill byta till en annan gäller uppsägningstid på din nuvarande plats. Uppsägning av sedan tidigare hyrd plats behandlas separat. Det innebär att avtalet för den tidigare platsen inte upphör automatiskt när nytt avtal börjar gälla utan måste sägas upp för att upphöra att gälla. Uppsägning ska vara skriftlig. På ditt hyresavtal finns uppsägnings- och förlängningstid.

Ladda ner blankett för uppsägning

Avtalstid och uppsägning - förrådslokal

Första avtalsperioden tecknas för en tid om minst sex månader. Efter första avtalsperioden gäller en uppsägningstid om tre kalendermånader och en förlängningstid om sex månader för varje gång vid utebliven uppsägning.

Om du redan hyr ett förråd men vill byta till ett annat gäller uppsägningstid på ditt nuvarande förråd. Uppsägning av sedan tidigare hyrt förråd behandlas separat. Det innebär att avtalet för det tidigare förrådet inte upphör automatiskt när nytt avtal börjar gälla utan måste sägas upp för att upphöra att gälla. Uppsägningen ska vara skriftlig. På ditt hyresavtal finns uppsägnings- och förlängningstid.

Ladda ner blankett för uppsägning

Hyra/avgift för parkeringsplats

Hyran/avgiften framgår av det översända avtalet. Varje år den 1 januari höjs hyrorna/avgifterna med en bestämd procentsats enligt avtalen.

  • För kontraktsinnehavare som även är hyresgäst hos oss, och som hyr en parkeringsplats i samma område som bostaden, utgår ingen moms på parkeringsplatsens hyra.
  • För lokalhyresgäst i samma område som parkeringsplatsen följer moms på parkeringsplatsen lokalens momspliktighet.
  • För hyresgäst som hyr en parkeringsplats i annat område än bostaden utgår moms på hyran.
  • För kontraktsinnehavare som inte är hyresgäst hos oss utgår moms på hyran. 

 

 

 


 
  • Copyright © 2018 Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna