Planerade trygghetsboendet i Bergshamra tar viktigt steg framåt

2018-08-30

Vårt planerade trygghetsboende i Bergshamra kan nu ta ett steg närmare förverkligande. Igår den 29 augusti beslutade Solna stad att detaljplanen nu ska gå vidare till granskning.
 
Trygghetsboendet i kv Torsken 2 planeras innehålla cirka 60 lägenheter. Tidigare presenterades två alternativ för hur det nya boendet skulle se ut, och det högre huset har nu valts ut. Baserat på de synpunkter som kommunen fått in under samrådet har förslaget arbetats om. Huskroppen har nu brutits upp i två separata byggnader för att öka ljusinsläpp och ge bättre sikt. En gemensam bottenvåning kopplar ihop de två byggnaderna och är tänkt att innehålla gemensamhetslokaler som till exempel bibliotek eller tvättstuga.
 
Byggnaderna har även sänkts till 6-8 våningar, och gården ritats om för att skapa en mer sammanhängande grön yta.
 
 
 
Kv Torsken är vårt andra planerade trygghetsboende, efter Palsternackan i Huvudsta som byggs just nu och blir klar under 2019.
 
Vad är granskning?

 
  • Copyright © 2018 Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna