Platån - Nyproduktion

2017-11-07

Den 13 november godkände kommunstyrelsen i Solna stad Signalistens planer för att utveckla del av fastigheten Platån 18 och gav byggnadsnämnden uppdraget att påbörja detaljplanearbetet. Projektet omfattar 150-200 bostadslägenheter.

Signalisten äger sen tidigare cirka 300 inom kvarteret Platån på Västra vägen.

Läs mer på Solna stads webbplats

Mer information hittar du i våra nyheter till höger.

 
Nyheter
November 2017
Solna stad startar planarbete för kvarteret Platån

Avisering till hyresgäster på Västra vägen 5-11