Porttelefon

2017-09-01

I våra områden som har ett elektroniskt passersystem har vi porttelefon som besökaren ringer upp dig från för att bli insläppt. För att koppla ett telefonnummer till porttelefonen kontaktar du kundtjänst på telefon 08-705 22 00. 

Det är även porttelefonen som du använder för att låsa upp entréporten med din lägenhetsbricka.

Du behöver ha en tonvalstelefon

Porttelefonen kommunicerar via telesystemet och din telefon måste ha tonval för att det ska fungera. Har du en trådlös telefon kan du behöva aktivera tonvalsfunktionen i denna (titta i telefonens manual).

Ringa från porttelefonen

Slå telefonnumret till den du vill besöka följt av ring/öppna eller ok.
Har porttelefonen en display kan du mellan klockan 06.00 – 21.00 istället välja namnet på den du vill besöka och trycka på knappen intill.

Svara på uppringning från porttelefonen

Svara i telefonen när det ringer.
Tala med besökaren.
Acceptera tillträde: Tryck på * (stjärna).
Neka tillträde: Tryck på # (fyrkant) eller lägg på luren.

 

Mer information:

Så fungerar din porttelefon (pdf)

 


 
  • Copyright © 2018 Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna