Projekt

2010-04-26

Solna är en av de kommuner som växer mest i hela landet. Vi tar vårt ansvar och ser till att det finns attraktiva lägenheter inom allmännyttan även i framtiden, genom att vi både bygger nya bostäder och renoverar befintliga. Under de närmaste tio-femton åren ska vi renovera 2 000 lägenheter och bygga sammanlagt 1 000 nya hyresrätter runt om i hela Solna. 

Nyproduktion

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renovering