Projekt

2010-04-26

 

Solna är en av de kommuner som växer mest i hela landet. Vi tar vårt ansvar och ser till att det finns attraktiva lägenheter inom allmännyttan även i framtiden, genom att vi både bygger nya bostäder och renoverar våra befintliga. 

Signalistens mål är att bygga 1000 nya lägenheter till 2025, Projekt 1000. Just nu planerar vi för mer än 700 nya hyresrätter.

När vi planerar för renoveringar av lägenheter behöver vi ta hänsyn till de hyresgäster som bor där idag, men även ta ansvar för dem som ska bo där i framtiden. Vi driver därför långsiktig fastighetsförvaltning och arbetar ständigt för att minska vår klimatpåverkan. 

På denna sida kan du läsa mer om våra pågående och kommande projekt.

Förnyelse

Bagartorp
Förnyelseprojekt

 

I Bagartorp finns renoveringsbehov i delar av byggnaderna. Inventering pågår under 2018.

Läs mer om projektet

 

Ritorp
Förnyelseprojekt

 

I mars 2014 påbörjades upprustning av våra 340 lägenheter i Ritorp. Arbetet beräknas klart under 2020.

Läs mer om projektet

Renovering

Hagalund
Garage/gårdsrenovering

 

Augusti 2017 startade garage- och gårdsrenoveringen mellan Hagalundsgatan 1-7 och 11-17.  Arbetet beräknas klart under 2019.

Läs mer om projektet

 

 Nyproduktion

Bagartorps centrum
Nyproduktion


I Bagartorps centrum planerar vi att bygga ett höghus med ca 150-170 nya hyresrätter i närhet till bra kommunikationer och grönområden.

Läs mer om projektet

  

Bollen
Nyproduktion


I Råsunda planerar vi att bygga ca 210 nya hyresrätter i ett centralt läge med närhet till kommunikationer och service.

Läs mer om projektet

 

 

Palsternackan
Nyproduktion


Signalisten planerar tillsammans med Solna stad att bygga ett nytt trygghetsboende med 77 lägenheter i Huvudsta.

Läs mer om projektet

 

 

 

 

 

 

Torsken 2
Nyproduktion


I Bergshamra planerar vi att bygga ett trygghetsboende med ca 60 nya hyresrätter i centralt läge och närhet till service. 

Läs mer om projektet

 

Platån 
Nyproduktion


Signalisten planerar för att utveckla del av fastigheten Platån 18 på Västra vägen. Projektet omfattar 150-200 lägenheter.

Läs mer om projektet