Säkerhetsdörr

2018-05-22

Säkerhetsdörren gör det svårare för tjuven att ta sig in i din lägenhet. Den skyddar också mot ljud, lukt och brand. Kom ihåg att meddela ditt försäkringsbolag att du har en säkerhetsdörr, det kan ge fördelar i din försäkring.

Vi använder oss av säkerhetsdörrar med den högsta skyddsklassen och leveranstiden är cirka åtta veckor. Att installera en säkerhetsdörr innebär en standardhöjning av din lägenhet. Du kan därför i framtiden inte välja bort säkerhetsdörren, för att på så vis sänka din månadshyra.

För att få en säkerhetsdörr installerad behöver du lämna en ansökan till oss.

Ladda ner ansökningsblanketten

Din ansökan kan inte godkännas om du har obetalda och/eller ständigt sena hyresinbetalningar.

Du som bor i lägenhet med korttidskontrakt kan inte beställa säkerhetsdörr.

I de områden där det pågår förnyelseprojekt eller där vi planerar att starta igång förnyelseprojekt kan du inte beställa säkerhetsdörr.

 

 


 
  • Copyright © 2018 Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna