Seniorkö

2019-03-19

Har du fyllt 60 år och är folkbokförd i Solna? Då kan du ställa dig i vår seniorkö och söka seniorboende.  

Villkor för seniorkön

 • Du måste vara 60 år eller äldre för att ställa dig i kön.
 • Du måste vara 60 år eller äldre för att söka trygghetsboende.
 • Du måste vara 60 år eller äldre för att söka seniorlägenhet.
 • Du måste vara folkbokförd i Solna under hela kötiden.

Seniorlägenheter och trygghetsboende förmedlas efter kötid enligt följande principer:

 • I första hand till personer 85+ som är registrerade i vår seniorkö
 • I andra hand till personer 70+ som är registrerade i vår seniorkö
 • I tredje hand till personer 65+ som är registrerade i vår seniorkö
 • I fjärde hand till personer 60+ som är registrerade i vår seniorkö
 • I femte hand till personer 65+ som är registrerade i Bostadsförmedlingens kö

Hur ställer du dig i seniorkön?

När du har ställt dig i seniorkön kan du söka trygghetsboende och seniorlägenhet. Du behöver själv vara aktiv med att söka för att kunna få ett seniorboende. Du får med andra ord inga erbjudanden om lediga lägenheter från oss.

 • Registrera dig på Mina sidor.
 • Skapa en intresseanmälan för lägenhet. Det gör du antingen i samband med att du registrerar dig på Mina sidor eller i menyvalet Skapa/ändra intresseanmälan när du har loggat in.
 • Nu får du en bekräftelse på att registreringen till Mina sidor är klar via brev eller e-post.
 • Klicka på menyvalet Seniorkö. Klicka på knappen "Jag vill ställa mig i seniorkön". Du kan nu se ditt ködatum och poäng på samma sida.
 • Nu står du i vår seniorkö och kan börja anmäla intresse till lediga lägenheter.
 • Du kan också ställa dig i kön genom att fylla i blanketten "Seniorkö - köregistring".

  Ladda ner blanketten

Klicka på bilden för att förstora den.

Klicka på bilden för att förstora den.

 

Om du blir erbjuden en lägenhet

 • Förmedling av lediga lägenheter sker enligt våra förmedlingsregler.
 • För nuvarande permanentbostad ska du uppvisa avskrivet hyreskontrakt eller försäljningsuppdrag för bostadsrättslägenhet och/eller fastighet.
 • Hyresavtalet gäller för så kallad kategoribostad. Det innebär att bytesrätten är begränsad att gälla personer som ingår i kategorin. Detsamma gäller för eventuell uthyrning i andra hand eller överlåtelse.
 • För sökande via Signalistens seniorkö finns inget inkomstkrav.
 • För sökande via Bostadsförmedlingens kö är inkomstkravet motsvarande två årshyror före skatt. Inkomsten ska styrkas. Exempel: För en månadshyra om 6 000 kronor ska du ha en bruttoinkomst om 12 000 kronor per månad. 
  Läs om inkomstkraven och vad som räknas som inkomst 
 • Vi kommer att ta en kreditupplysning om du blir aktuell för en lägenhet (gäller inte om du redan är hyresgäst hos oss).
 • Om du tackar ja till en lägenhet förlorar du din kötid.
 • Om du tackar nej till en erbjuden lägenhet påverkas inte din kötid.

Ansökningsprocessen

Lediga lägenheter publiceras på Mina sidor från tisdag till söndag. Under den tiden kan du lämna en intresseanmälan för lägenheten. Därefter erbjuder vi cirka 15-20 sökande med längst kötid, visning av lägenheten. Visningserbjudande skickas via e-post eller brev (det du själv valt i samband med din registrering på Mina sidor).

Efter visningen lämnar du ditt svar genom att tacka ja eller nej till erbjudandet via Mina sidor. Svaret ska lämnas inom angiven tid, vilket oftast är vardagen efter visningen. När svarstiden har gått ut kontaktar vi den sökande som tackat ja till lägenheten. Om fler sökande tackar ja sker kontakt i turordning efter kötid.

 

Registrera dig på Mina sidor

 


 
 • Copyright © 2018 Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna