Vi flyttar till nytt kontor efter sommaren 2018

2017-12-18

Vi har vuxit ur våra nuvarande lokaler och har därför beslutat att flytta till en större lokal efter sommaren 2018. Den nya kontorslokalen ligger på Västra vägen 11 nära Solna Centrum.

Anledningen till flytten är att vi vuxit, bland annat på grund av sammanslagningen av kontoret i Bagartorp och huvudkontoret som gjordes under hösten 2017.

Det nya kontoret ligger 500 meter från dagens kontor, cirka 300 meter från Solna centrum. Närmaste t-banestation är fortfarande Solna Centrum och busstationen heter Solna stadshus (invid centrum).

På Västra vägen får vi en passande lokal i ett centralt läge som dessutom ligger nära många av våra hyresgäster. Det är Signalistens egen fastighet där vi nu fick en lokal som blev tillgänglig.

Flytten beräknas ske efter sommaren 2018. Vi kommer att informera våra hyresgäster under våren med mer detaljer om det nya kontoret.