Signalisten går med i Allmännyttans klimatinitiativ

2019-03-26

På bild: Emelie Regnell, hållbarhetsansvarig Signalisten och Magnus Nilsson, styrelseordförande Signalisten

Signalisten i Solna har beslutat att gå med i Allmännyttans klimatinitiativ, ett gemensamt upprop för att minska utsläppen av växthusgaser. De två övergripande målen i initiativet är att de allmännyttiga bostadsföretagen ska vara fossilfria senast år 2030 och att energianvändningen minskar med 30 procent.

Signalisten ansluter sig nu till de 160 företag med sammanlagt drygt 616 000 lägenheter som hittills gått med i Allmännyttans Klimatinitiativ. Initiativet, som lanserats av allmännyttans branschorganisation SABO, uppmuntrar de allmännyttiga bostadsföretagen i Sverige att bidra konkret till klimatomställningen.

Länk till pressmeddelandet.


 
  • Copyright © 2018 Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna