Signalisten tar krafttag för bättre avfallshantering

2018-05-04

 

Signalisten startar nu ett långsiktigt projekt för att skapa en mer hållbar och långsiktig avfallshantering. Miljöstugorna ska byggas om och två miljövärdar har anställts i samarbete med Solna stad.
 
De två miljövärdarna startade sitt arbete den 2 maj och ska arbetsledas av Signalistens bovärdar. De ska bland annat rondera miljöstugor, sortera och säkerställa att grovsopor i miljörummen blir rätt sorterade och ha en nära kommunikation med hyresgästerna.
 
Även miljöstugorna i beståndet ska byggas om för att skapa tydligare och bättre möjligheter för hyresgäster att källsortera och slänga sitt avfall. Först ut är miljöstugorna i Hagalund och på Västra vägen som byggs om under hösten 2018. Även ett antal åtgärder för att involvera och engagera hyresgästerna i arbetet planeras. Att ha med hyresgästerna är en förutsättning för att lyckas i det långsiktiga arbetet. 

 
  • Copyright © 2018 Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna