Snöröjning - när och var

2017-12-13

På anslagstavlan som finns i trapphusens entréer har vi satt upp snökartor. På snökartan kan du se vilken mark som är Signalistens och som vi ansvarar för att snöröja och halkbekämpa.

Våra entreprenörer snöröjer och sandar först då snödjupet är minst 4 centimeter. En yta om 6 m2 handskottas och sandas framför alla entréer eller ingångar samt i alla trappor och ramper angränsade till fastigheten och prioriteras före övriga ytor.

I vanliga fall börjar snöröjningen när snöfallet har slutat. Observera att undantag görs vid extrema väderförhållanden.

Märker du att underhållningen inte är tillräcklig är vi tacksamma om du hjälper oss att felanmäla detta. Felanmäl på Mina sidor, eller kontakta vår jour om det är kväll eller helg.